JCB

Trio nových rozmetadel

Tebbe MS 140

Tebbe MS 140

Na podzim loňského roku 2017 jsme předvedli ve velice mokrém a podmáčeném prostředí rozmetadlo Tebbe MS 140. Oproti konkurenčním rozmetadlům si tento stroj vedl daleko lépe i v takto nepříznivém prostředí při rozmetání hmoty. Předvádění probíhalo na pozemcích akciové společnosti Zdobnice a šlo o stroj Tebbe MS 140.

Akciová společnost Zdobnice byla založena dne koncem roku 1993, s tím, že od roku 1994 převzala hospodářskou činnost po ZD Zdobnice. Společnost dnes zaměstnává cca 100 pracovníků, hospodaří v katastrech obcí Slatina nad Zdobnicí, Rybná nad Zdobnicí a Pěčín na celkové výměře 2 350 ha. Pozemky se nacházejí v nadmořské výšce od 400 do 550 metrů nad mořem. Předmětem činnosti společnosti je zemědělská prvovýroba.

Živočišná výroba tvoří v podniku přes 77 % tržeb. Nosným programem společnosti je produkce mléka. Na farmě ve Slatině a Pěčíně je ustájeno cca 780 ks krav červenostrakatého skotu s průměrnou roční užitkovostí 6 900 litrů mléka/ks. V Rybné a Pěčíně je soustředěn odchov jalovic a býků, který je realizován v uzavřeném obratu skotu. Společnost navíc provádí výkrm prasat v závislosti na vývoji cen krmiv. Většina krmných směsí je připravována ve vlastní mísírně krmiv ve Slatině nad Zdobnicí.

Hlavním programem rostlinné výroby je výroba obilovin zejména krmného tritikale, pšenice, sladovnického ječmene a dále pak produkce osiv. V oblasti olejnin se soustředí na řepku a mák. Brambory jsou pěstovány na ploše o rozloze 43 ha k zajištění produkce konzumních brambor, z nichž část je dále zpracována ve vlastní loupárně brambor. Travní porosty tvoří plochu 780 ha. Aby mohla společnost plnohodnotně hospodařit, disponuje kvalitní zemědělskou technikou.
Jsme velmi rádi, že se ve Zdobnici po dobré zkušenosti s předvedením umu rozmetadla Tebbe, rozhodli zakoupit rovnou tři kusy typu MS 140, a to do svých dvou středisek ve Slatině nad Zdobnicí a do Pěčína.

Pro milovníky technických dat přinášíme i specifikaci rozmetadla Tebbe MS 140:

Rozmetadlo má 2 horizontální rozmetací válce a nože z hardox oceli. K horizontálním válcům je hmota dopravována pomocí 2 řetězových dopravníků se 4 řetězy a ty jsou konstruovány na tažnou sílu 24 tun. Rovnoměrné pokrytí hmotou při rozmetání do šíře 18 metrů zajišťují 2 rozmetací talíře o průměru 1 000 mm se 4 šroubovanými lopatkami. Dále je rozmetadlo vybaveno kloubovou hřídelí s jištěním a volnoběžkou, centrálním mazáním a automatickým mazáním řetězů.

Přejeme společnosti Zdobnice a.s. hodně spokojenosti s kvalitní aplikací hnojiv na svých pozemcích.

Odkaz: Tebbe

Ing. Vít Polák
produktový manažer Tebbe

Naši partneři

Mezi naše partnery a dodavatele techniky patří:

Aktuality Starší aktuality

Fastrac na úpatí Jestřebích hor

Fastrac na úpatí Jestřebích hor

14. 01. 2019 – Trutnovsko obohatil pan Jiří Diviš prostřednictvím své firmy NA HRANICI společnost s r.o. o další traktor JCB Fastrac 4220. Rozšířil tak svoji stáj žlutých koní od JCB.

Kalamita FASTRAC nezaskočí

Kalamita FASTRAC nezaskočí

03. 01. 2019 – Sněhová kalamita může zaskočit jen nepřipravené!

Nový magazín v novém roce!

Nový magazín v novém roce!

01. 01. 2019 – Redakce PEKASS magazínu pro Vás v novém roce připravila nové vydání časopisu a opět v něm najdete malý dárek.