Chci nezávaznou nabídku
+420 272 705 789
Search
MenuMENU

×
Podrobný popis

Výsevní botka 

 • Konstrukce výsevní botky a tím také její vlastnosti, jako je přítlak až 120 kg, jsou identické s osvědčeným typem TurboDisc.
 • Podle půdních podmínek jsou možné pracovní rychlosti až 10 km/h.
 • Osvědčená dvoukotoučová konstrukce otevírá seťovou drážku. Vestavěný formovací trn drážku tvaruje a zaručuje precizní dodržení hloubky.
 • Výškově nastavitelné záchytné kolo umožňuje přesné dodržování vzdáleností mezi zrny v drážce a jejich kontakt s půdou.
 • Osvědčené zamačkávací a kopírovací kolo uzavírá drážku a slouží k hloubkovému vedení botky.

Osivo

 • Aby jednocení zrn mohlo probíhat precizně a bezproblémově, je třeba, aby osivo bylo vyrovnané a čisté.
 • Pomocí HORSCH sítového testeru je možné jednoduše a rychle ověřit vyrovnanost velikosti zrn v osivu a tím i vhodnost pro jeho jednocení.
 • Výskyt zrn je přípustný jen ve druhé a třetí komoře testeru.
 • Jestliže se nacházejí zrna v první nebo v poslední komoře, není osivo vhodné pro jednocení (v takovém případě je ho možné vysévat přes Bypass System).

Jednocení 

 • Konstrukce centrálního dávkování a pneumatický rozvodný systém jsou identické s konvenčním secím strojem.
 • Jednocení zrn probíhá taktem až 100 zrn/s v dávkovací jednotce Funck přímo na výsevní botce.
 • Jednocení zrn se odehrává na mechanickém principu pomocí zachytávacích kapes v jednotícím kotouči Funck.
 • Požadovaný výsevek v zrnech/m2 a údaj o HTS se zadávají na ovládacím terminálu.
 • Test výsevku probíhá známým způsobem.
 • Každý jednotící kotouč je poháněn vlastním elektromotorem (1 000 až 2 000 ot/min), jeho otáčky sleduje řídící software a přizpůsobuje pracovní rychlosti.
 • Podle výsevku je možné do jednotícího kotouče jednoduše a bez nářadí instalovat 1, 2 nebo 4 zachytávací kapsy.
 • Zachytávací kapsy se instalují také podle plodiny – pšenice, žito, ječmen, řepka a hrách.
 • Osivo prochází pádovou trubicí až do seťové drážky.
 • Provozní využití systému je agronomicky výhodné až do výsevků 250 zrn/m2. Nad touto hustotou je efekt jednocení zrn jen velice malý.
 • Při vysoké hustotě setí, nevyrovnané velikosti osiva nebo při setí směsi plodin je možné využít Bypass System pro klasický výsev.


Stisknutím tlačítka "odeslat" uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů.